ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
40
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 
Đăng ký tạo tài khoản mới
4 đến 10 ký tự chữ và số
4 đến 32 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
Địa chỉ email hợp lệ
Điều khoản cung cấp dịch vụ
Xem thêm

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience1500x
Master Experience40x
Drop50%
Tổng số tài khoản133
Tổng số nhân vật152
Tổng số Guilds3
Người chơi trực tuyến40

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
5 days 15 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
tieuvotihDimension Master751
hoavotihLord Emperor731
egwregregeLord Emperor727
jFLAGrand Master726
ImGAYBlade Master683